Collapse

Collapse: un corto experimental de Self Burning.Comentarios